خبرنگار افتخاري عزيز به اطلاع مي رساند جهت تسهيل  در  ثبت خبر  به موارد زير توجه فرماييد:
خبر مورد نظر را پيشتر در فابل  WORDآماده نموده  و سپس در  محل  مشخص شده کپي بفرماييد.
لطفا  اطلاعات  تماس خود را جهت  تماس  واحد روابط عمومي  و پيگيري  خبر جهت درج در سايت اصلي  ثبت بفرماييد.
نام و نام خانوادگي  
تلفن همراه  
پست الکترونيک  
استان
شهرستان
تاريخ  خبر روز ماه سال
ساعت خبر ساعت دقيقه
   
عنوان خبر  
خلاصه خبر
شما مي توانيد در اين بخش از  اطلاعات مورد نظر خودرا با  کليد CTRL+C کپي نموده و با کليد CTRL+Vدر اين محل  کپي نماييد.  
مشروح خبر شما مي توانيد در اين بخش از اطلاعات مورد نظر خودرا با کليد CTRL+C کپي نموده و با کليد CTRL+Vدر اين محل کپي نماييد.  
  پرکردن موارد ستاره دار الزامي است